Публикации

Performance Comparison Of Agilent New SureSelect All Exon v8 Probes With v7 Probes For Exome Sequencing

Научные статьи
Vera Belova, Anna Shmitko, Anna Pavlova, Robert Afasizhev, Valery Cheranev, Anastasia Tabanakova, Natalya Ponikarovskaya, Denis Rebrikov, Dmitriy Korostin
Made on
Tilda